It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

1. Acceptare și utilizare

PENTRU UTILIZAREA SITE-ului www.euvreausastiu.ro („Site”) ESTE NECESAR SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII DE UTILIZARE DE MAI JOS.

Prezentele informații nu oferă sau nu intenționează să ofere pacientului un diagnostic medical personalizat sau sfaturi legate de tratamente specifice, acestea trebuind discutate în permanență cu un profesionist din domeniul sănătății - medicul dumneavoastră curant sau cu furnizorul de servicii medicale.

Accesul la și utilizarea acestui Site sunt supuse relației juridice existente între dumneavoastră și Novartis Pharma Services România SRL („Novartis”), termenilor de utilizare detaliați în continuare („Termeni de utilizare”), precum și legislației aplicabile.

Prin accesarea și navigarea Site-ului declarați că înțelegeți în totalitate, acceptaţi şi aprobaţi, fără nicio limitare sau rezervă termenii de utilizare de mai jos și confirmați că orice alte acorduri privind utilizarea acestui Site încheiate între dumneavoastră și Novartis sunt înlocuite prin prevederile prezenților Termeni de utilizare. În cazul în care nu  acceptaţi aceşti termeni, vă rugăm să părăsiţi Site-ul şi să nu luaţi în considerare informaţiile cuprinse aici.

2. Informații generale

Acest Site este operat de Novartis Pharma Services România SRL.

Nimic din conținutul Site-ului nu trebuie interpretat ca reprezentând promovare sau reclamă pentru un medicament sau pentru utilizarea oricărui medicament care nu este autorizat prin legile și reglementările din România.

3. Utilizarea informațiilor

Puteți utiliza acest Site doar în scopul accesării informațiilor oferite („Scop”), incluzând orice text, imagini, audio și video („Informațiile”) și cu condiția respectării următoarelor: (i) aceste Informații vor fi folosite exclusiv pentru informarea pacienților și doar în scopuri necomerciale sau personale; și (ii) nu puteți distribui, modifica, transmite, reutiliza, reposta sau folosi informațiile în scopuri comerciale sau pe rețelele de socializare, fără o permisiune prealabilă scrisă din partea Novartis. Trebuie să reţineţi şi să reproduceţi fiecare notă de copyright sau altă informaţie legată de dreptul de proprietate intelectuală în orice fel de Informaţii pe care le descărcaţi.

Trebuie să plecați de la premisa că tot ce vedeţi sau citiţi pe acest Site este protejat prin drepturi de autor, în afara cazului în care se stipulează altceva, şi nu poate fi utilizat în afara condiţiilor impuse de acest cadru de termeni de utilizare sau în textul de pe Site fără permisiunea scrisă din partea Novartis. În afara cazului când se îngăduie altceva în acest paragraf, Novartis nici nu garantează şi nici nu susţine faptul că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor afişate pe Site nu va încălca drepturile terților care nu sunt deținuți de sau afiliați grupului de societăți Novartis.

Nu vi se acordă nicio licență sau drept asupra informațiilor sau drepturilor de autor ale Novartis sau ale oricărei alte părți. Orice drept care nu este acordat în mod expres prin prezenta Secțiune este rezervat de Novartis.

4. Drepturi de proprietate intelectuală/Drepturi de autor/mărci comerciale

Întregul conținut al acestui Site este proprietatea grupului de companii Novartis și este protejat de drepturi de autor.

Acest Site poate conține sau poate face referință la brevete, informații de proprietate, tehnologii, produse, procese sau alte drepturi de proprietate intelectuala ale Novartis și/sau ale altor terțe părți. Novartis este proprietarul sau titularul licenței, al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pe acest Site și al tuturor materialelor publicate pe acesta. Aceste materiale sunt protejate de legile și tratatele drepturilor de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate. Nu vi se acordă sau nu vi se conferă nicio licență sau drept asupra unor astfel de mărci comerciale, drepturi de autor, brevete, secrete comerciale, tehnologii, produse, procese și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Novartis și/sau ale altor părți. Utilizarea acestor mărci comerciale, a denumirii companiei Novartis și a siglei companiei este interzisă în mod expres, cu excepția cazului în care este permisă prin prezenta Secțiune.

De asemenea, trebuie să luaţi cunoştinţă de faptul că Novartis îşi va exercita în mod ferm drepturile sale de proprietate intelectuală în măsura permisă de lege, inclusiv prin deschiderea urmăririi penale, dacă este necesar.

5. Limitarea răspunderii și garanții

Acest Site poate cuprinde referințe, linkuri către alte site-uri aparţinând unor terţe părți sau poate fi accesat de pe link-uri existente pe alte site-uri ale unor terţe părţi. Novartis nu îşi asumă nicio răspundere şi niciun control cu privire la conţinutul, disponibilitatea și funcţionarea altor site-uri la care se face trimitere de pe acest Site sau de pe care se poate accesa Site-ul. Odată ce accesaţi un link către un alt site, citiţi Termenii și Condițiile de utilizare şi politica de confidenţialitate de pe site-ul nou. Acestea pot fi diferite de cele care se aplică Site-ului.

Novartis depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că informaţiile și materialele publicate pe Site sunt corecte şi actualizate. Cu toate astea, informaţiile pot conţine inadvertenţe sau erori tipografice. Novartis nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate pentru niciun fel de erori sau omisiuni din cadrul conţinutului site-ului. TOATE INFORMAŢIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE". NOVARTIS NU OFERĂ GARANŢII LEGATE DE COMPLETITUDINEA SAU ACURATEŢEA INFORMAŢIILOR DE PE SITE SAU DE POSIBILELE UTILIZĂRI ALE ACESTORA. PE CALE DE CONSECINŢĂ, INFORMAŢIILE TREBUIE ATENT EVALUATE DE CĂTRE VIZITATORII SITE-ULUI. NICI NOVARTIS, NICI VREO ALTĂ FIRMĂ MEMBRĂ NOVARTIS GROUP ŞI NICI ALTĂ TERŢĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA ACESTUI SITE NU POT FI FĂCUTE RESPONSABILE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNĂ DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, REZULTANTĂ, INDIRECTĂ SAU PUNITIVĂ NĂSCUTĂ DIN ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE, SAU DIN VREO EROARE SAU OMISIUNE DIN CADRUL CONŢINUTULUI ACESTUI SITE. Novartis nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate şi nu va fi învinovăţită sub nicio formă pentru niciun fel de daune sau viruşi care ar putea infecta computerul dumneavoastră sau alte produse şi bunuri folosite la accesarea sau utilizarea Informaţiilor. Novartis îşi rezervă dreptul de a întrerupe funcţionarea acestui Site în orice moment, fără preaviz şi fără a suporta vreo consecinţă.

6. Legea aplicabilă

Prezenții termeni de utilizare și navigarea de către dumneavoastră a Site-ului sunt guvernate de legile din România și interpretate în conformitate cu acestea.

Dacă Novartis constată că ați încălcat oricare dintre condițiile de utilizare cuprinse în această declarație legală, Novartis poate lua imediat măsuri corective. În cazul în care Novartis a fost prejudiciată prin încălcarea dumneavoastră, poate, la libera sa alegere, să încerce să recupereze daunele de la dumneavoastră.

7. Revizuiri

Informaţiile disponibile pe Site sunt supuse unor revizuiri fără notificare prealabilă, Novartis revervându-și dreptul de a modifica sau şterge în orice moment informațiile și/sau materialele prezentate pe acestă pagină.

De asemenea, Novartis își rezervă dreptul de a revizui în orice moment Termenii de utilizare, prin modificarea aceastei pagini pentru a asigura conformitatea cu legislaţia aplicabilă. Vă rugăm să rețineți că putem efectua astfel de modificări la libera noastră alegere și fără anunț prealabil. Continuând să utilizați Site-ul după efectuarea unor astfel de modificări, înțelegeți, sunteți de acord și acceptați să respectați și să fiți obligați de prezenții Termeni de utilizare, așa cum au fost modificați. Prin urmare, vă recomandămsă vizitați periodic această pagină pentru a afla condițiile actuale de utilizare ce trebuie respectate .

8. Divizibilitate

În cazul în care o parte sau o prevedere a prezenților Termeni de utilizare este considerată nevalidă sau nelegală, o astfel de invaliditate sau nulitate nu va afecta caracterul executoriu și toate celelalte dispoziții ale prezenților Termeni de utilizare vor rămâne aplicabile în măsura maxim admisă de către lege.

9. Renunțare

Neexercitarea dreptului nostru de a acționa cu privire la încălcarea de către dumneavoastră a prezenților Termeni de utilizare nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul Novartis de a acționa cu privire la încălcări similare sau de altă natură.

10. Raportarea efectelor adverse

Dacă prezentați orice eveniment advers, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Dacă doriți să raportați un eveniment advers vă rugăm să tramsmiteți informația privind evenimentul advers la adresa de email: [email protected] sau să sunați la numarul de telefon +40213104430.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

11. Raportarea unei reclamații privind calitatea unui produs Novartis

Dacă doriți să raportați o reclamație legată de calitatea unui produs Novartis, vă rugăm să transmiteți informația la adresa de email: [email protected] sau să sunați la numărul de telefon recepție: +4021 3129901.

12. Informații medicale

Pentru informații medicale suplimentare vă rugăm să contactați Novartis Pharma Services România S.R.L, la adresa de e-mail: informație.medicală@novartis.com sau la numărul de telefon 0312282032.

Vă mulțumim că ați ales să utilizați acest Site.